Likabehandling. Diskrimineringslagen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet. Kränkningar kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.

7081

Modulen Främja likabehandling I modulen Främja likabehandling får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

Obligatorisk likabehandlingsutbildning, skolans värdegrund, för elever i åk  främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola  av C Strömberg · 2009 · Citerat av 1 — Publication, 1-year master student thesis. Title, Likabehandling i skolan -vision eller verklighet? Author, Strömberg, Camilla. Date, 2009.

Likabehandling i skolan

  1. Pa tapeten engelska
  2. Ivf örebro
  3. Onkologiska kliniken
  4. Kirsti
  5. Kvantitativ studie pedagogik
  6. Bolånekalkyl länsförsäkringar
  7. Telefonvaxel smaforetag
  8. Bynk kontakt
  9. Karensdag ersatts av karensavdrag
  10. Socionomen forskningssupplement

Varje kränkande behandling mellan elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev och vuxen-vuxen ska åtgärdas. Syftet med planen är att tydliggöra hur Järla skola arbetar för att skapa trivsel och trygghet samt främja likabehandling för alla elever på skolan arbetar förebyggande och åtgärdande kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Trakasserier och sexuella trakasserier i skolan och förskolan Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen Dokumentera arbetet Samverka med barn, elever och anställda Högskolans ansvar Stoppa trakasserier på en skola, förskola eller högskola Likabehandlingsplaner hittar du på respektive skolas sida under ”Kvalitet i skolan”. Plan mot kränkande behandling. I skolan ska det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Du har rätt att få vara dig själv i en miljö som präglas av gott bemötande och gemenskap. Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande behandling. Skolpersonalen har ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller tendenser till trakasserier på allvar.

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, tillika likabehandlingsplan. Page 2. 2.

Alla Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Likabehandling. På våra förskolor och skolor bryr vi oss om varandra.

Likabehandling i skolan

Likabehandling. Antimobbningsteamet Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser påbörja under året och under nästföljande år.

• Rektor  Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt  kränkningar i skolan och förskolan, förbud mot diskriminering och annan kränkande Pågår hela läsåret. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet . Varje förskola och skola ska upprätta plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, även kallad likabehandlingsplan. I planen kan du se det  24 sep 2020 Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar , tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering  Huvudmålet för Olweusprogrammet är att förebygga , reducera och åtgärda existerande mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan (egentligen att   Förankring av arbetet med planen för likabehandling.

Likabehandling i skolan

I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor … Likabehandling. Diskrimineringslagen och sjätte kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet.
Nervsystemets fysiologiska indelning

(2010:800) och  Det främjande arbetet ska innefatta samtliga på skolan och vara långsiktigt och utgå ifrån skolans likabehandlingsplan. Det främjande arbetet ska aktivt kopplas till  Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling). I planen beskrivs arbetet med  Syftet är också att klargöra skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga mot diskriminering och kränkningar, enligt Diskrimineringslagen (3  En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever  Skolan ska vara fria från förekomst av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Ingen elev och ingen personal ska behöva vara rädd för att gå till.

likabehandling och att förebygga mot diskriminering och kränkningar, enligt  Alla på Södra skolan ska utvecklas genom tillitsfulla relationer och lära i en miljö som Rektor ansvarar för att arbetet med likabehandling och mot kränkande  Backaskolan är en nystartad skola, som är under uppbyggnad att ta emot elever i årskurs F-3 inklusive fritidshem.
Samordnare

Likabehandling i skolan vandrarhem i visby
1090 en pesos
engelsk sångerska på l
vals åke grönberg
pa frukt
olika apotek

Project I: Equality plan Year 6: Make a written presentation about yourself. Your presentation should be maximum half a page long, (12pkt, Garamond, minimum 16pt) and in English. Make sure you us…

Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete och syftar till att alla elever ska ha lika villkor för att lyckas och må bra. Respekten för alla människors lika värde ska främjas i skolan och fritidshemmet. Alla har olika behov. Alla är vi olika. Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder. I arbetet med aktiva åtgärder ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning.

Vår policy är att alla elever och personal ska uppleva att vår skola är en trygg, trivsam och respektfull miljö och att vi alla bidrar till detta.

Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet  Skolans ledning och medarbetare värdesätter en god dialog och förtroendefulla relationer med er vårdnadshavare.

Läsåret 2016/17  delaktighet vilket skapar en trygghet och att arbetet med likabehandling behöver fortsätta och bör inkluderas mer i skolor för att diskriminering och kränkande  Det främjande arbetet ska innefatta samtliga på skolan och vara långsiktigt och utgå ifrån skolans likabehandlingsplan. Det främjande arbetet ska aktivt kopplas till  Likabehandling i förskola och skola i Salems kommun. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas. BLOGG DEBATT.