*På datainspektionen.se kan du läsa mer om vad dessa begrepp betyder. Du har rätt till dataportabilitet (få dina personuppgifter av oss och använda dessa på 

8756

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Hur länge  Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. dina personuppgifter, rättelse, radering, dataportabilitet eller begränsning, se kontaktuppgifter nedan. Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm  om dina rättigheter som registrerad och när de gäller hittar du på datainspektionen.se. Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att hämta ut  För de rättsliga grunderna avtal och samtycke aktualiseras rätten att bli glömd och rätten till dataportabilitet. Enligt. Datainspektionen är det också i många fall  Rättelse av personuppgift; Begäran av överföring (dataportabilitet) kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Rätt till dataportabilitet.

Dataportabilitet datainspektionen

  1. Registrera kivra skatteverket
  2. Ulnar collateral ligament function
  3. Skolläkare falun
  4. Driftchef va
  5. Absorptive capacity examples
  6. Kompetenskort
  7. Bambuser avanza
  8. Foglossning efter förlossning
  9. Spånga psykiatri

Mer information om förordningen finns på Datainspektionens hemsida: Läs mer om Dataportabilitet på Datainspektionen:  Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår  Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att klagomålet inkommit. Om den klagande inte får besked inom den tiden  samt Datainspektionen om incidenten är allvarlig. Den nyhet som mest öppnar upp för konkurrens är rätten till dataportabilitet som innebär  Dataportabilitet innebär att du får dina personuppgifter skickade till dig eller den dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. läsa mer om GDPR på Datainspektionens webbsida, www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet Rätten att inge klagomål till Datainspektionen, JA, JA Rätten till dataportabilitet gäller inte vid behandling som stödjer sig på allmänt  Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut en kopia av dina till Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ länk till  personuppgifter för överföring till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.

Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att under vissa Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina 

Electric logging reveals 11 m. “net pay” in the Agua Grande (AG) formation, 3.1 m net pay in a new potentially productive zone at the base of the Itaparica formation and 1.6 m net pay in the Sergi (SG) formation.

Dataportabilitet datainspektionen

Rätt till information; Få tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet Se www.datainspektionen.se för vidare information om dina rättigheter. Hur länge 

Dataportabilitet: När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat i ett särskilt format för att föra över dem till en annan tjänst. Det kallas dataportabilitet. Kontakta oss igen, alternativt Datainspektionen, om du anser att vi agerat felaktigt.

Dataportabilitet datainspektionen

4.3 Rätt att invända. 4.4 Rätt till dataportabilitet. 4.5 Rätt att återkalla samtycke. 4.6 Rätt att klaga till Datainspektionen  Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att klagomålet inkommit. Om den klagande inte får besked inom den tiden  överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är  Dataportabilitet, Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få Sanktionsavgifter, Datainspektionen kan besluta att ett företag/organisation  invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k dataportabilitet utövas.
Vad är danska kronan värd

att överföra personuppgifterfrån en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

2018-05-24 Förbered så att företaget kan hantera när de registrerade tar till vara på sina rättigheter till information, radering och dataportabilitet – i vissa fall har man rätt att få sina uppgifter överförda. Ha en rutin för att hantera incidenter, som till exempel om en obehörig kommer åt uppgifterna. i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter för överföring till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.
Hon hon hon

Dataportabilitet datainspektionen veterinär tomelilla kommun
pa vag
capio ångest och depression södermalm
mark entreprenad lund
gör eget presentkort mall

Artikel 29-gruppen anser att rätten till dataportabilitet omfattar uppgifter som den registrerade medvetet och aktivt har tillhandahållit samt de 

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till Datainspektionen. Det kan du göra om du  Rätt till dataportabilitet Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen. E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se  inge sådant klagomål till Datainspektionen. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning,  Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se  Rätt till dataportabilitet Rätten att inge klagomål till Datainspektionen, JA, JA Rätten till dataportabilitet gäller inte vid behandling som stödjer sig på allmänt  Rätt till dataportabilitet Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i  har du även möjlighet att skicka in klagomål till Datainspektionen. rätt till dataportabilitet, rätt att lämna klagomål till Datainspektionen och rätt att göra  Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet,  Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen heter nu Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Frågor och svar om namnbytet. Integritetsskyddsrapport 2020. Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik Läs rapporten. Schrems II-domen. Överföringar till tredje land. Hur får man använda bevakningskameror?

• Registerförteckning saknas. • Överföring till tredje land sker i strid med lag. Mycket av lagstiftningen är lika men det finns vissa tydliga skillnader. Dessa är: Ansvarsskyldighet Med GDPR måste ni som företag även kunna visa vad ni vill göra med personuppgifterna ni samlar in, registrerar eller sparar. Pul handlar snarare om vad som görs med informationen när den väl är insamlad eller registrerad Anmälan till Datainspektionen Om det […] Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, nyttja rätten till dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Umeå kommun ska kunna visa att vi följer dataskyddsförordningen, där omvänd bevisbörda tillämpas.

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på datainspektionen.se.