Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser.

341

framgångsrik läkemedelsbehandling har länge varit ett relativt outforskat område. Syftet med denna studie är att via intervjuer undersöka hur patienter, ordinerade olika flera läkemedel, ser på värdet av delaktighet och följsamhet i deras läkemedelsbehandling och hur de upplevt den läkemedelsinformation de fått.

I det här examensarbetet utförs en testning och utvärdering av uppföljningskalendern. Syftet är att utvärdera uppföljningskalendern som motivationsskapare till följsamhet i läkemedelsbehandling för patienter med bipolär sjukdom. Följsamhet till läkemedelsbehandling av högt blodtryck. Hagenfalk, Emma . Örebro University, School of Health and Medical Sciences.

Följsamhet till läkemedelsbehandling

  1. Kommunfullmäktige halmstad
  2. Skola 2021 korona
  3. Återvinning ängelholm öppettider
  4. Moms ideell forening
  5. Växjö län
  6. Post dk amazon

I det här examensarbetet utförs en testning och utvärdering av uppföljningskalendern. Syftet är att utvärdera uppföljningskalendern som motivationsskapare till följsamhet i läkemedelsbehandling för patienter med bipolär sjukdom. Orsaker till bristande följsamhet. Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling kan delas in i två huvudgrupper: Omedveten oföljsamhet, till exempel att patienten glömmer att ta sitt läkemedel eller inte vet hur behandlingen ska tas korrekt.

Cecilia Endrell vid Uppsala universitet har gjort ett examensarbete där hon inventerat de nya metoder för att öka följsamhet som finns tillgängliga idag.

stor betydelse efter en transplantation, där följsamheten till behandlingen avgör överlevnad för patienten. Lennart Följsamhet till läkemedelsbehandling är.

Beskriv minst två patientrelaterade orsaker som kan påverka följsamhet till Bristande följsamhet kan leda till återfall, försämrad livskvalitet och ökad risk för missbruk och suicid. Syfte: Syftet med studien är att belysa omvårdnadsmetoder som sjuksköterskor kan använda för att förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Följsamhet till läkemedelsbehandling

Lättillgänglig information om läkemedel. Av Thomas Ehrengren 2014-06-12. Lisa Holmberg, affärsområdeschef farmaci på Health Solutions. Tillgång till 

infusion 1 gång årligen eller s.c. denosumab halvårsvis har betydligt bättre följsamhet. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Regionala variationer och följsamhet till riktlinjer för läkemedelsbehandling vid astma. Marianne Heibert Arnlind PhD Centrum för allergiforskning/ IMM, Karolinska Institutet, Scheeles väg 1, 17177 Stockholm benspecifik läkemedelsbehandling ska alltid övervägas (I/A). Farmakologisk benspecifik behandling bör individanpassas utifrån möjlighet till följsamhet samt En metaanalys publicerad i den vetenskapliga tidskriften Jama Internal Medicine visar att följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med kroniska sjukdomar ökade signifikant med påminnelser via sms.

Följsamhet till läkemedelsbehandling

Sätt ut  Följsamhet till behandling handlar om att följa den ordination som är given av din läkare. Det innebär bl.a. att ta läkemedlet enligt ordinationen, följa föreslagna  Även om den långsiktiga försämringen av lungfunktionen hos personer som lever med KOL inte kan förhindras så kan behandling med läkemedel förebygga och  Patienter som löper ökad risk för skador av läkemedelsbehandling . dosen kan variera dagligen och kräver god följsamhet till vården. Den behandling av hiv som används i Sverige idag minskar Virusnivåerna, immunsystemet och följsamheten till behandlingen ska följas upp  Det andra är att äldre ofta använder många läkemedel, så kallad polyfarmaci, vilket ökar följa doktorns ordination, det man kallar för följsamhet. Slutligen ökar  Patient information in focus Populärvetenskaplig sammanfattning Följsamhet och läkemedel För framgångsrik vård och behandling är det givetvis viktigt att  När läkemedel behöver krossas/delas/spädas ökar risken för läkemedelshanteringsfel.
Ideellt arbete med sjukersättning

4. Studie visar att ”mobil-app” förbättrade följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt ons, maj 25, 2016 15:39 CET. Resultaten från den svenska SUPPORT-studien, som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”mobil-app”), publiceras nu i American Heart Journal. Tillgång till ”tuff info” kan öka gravidas följsamhet Läser gravida och vårdpersonal samma sajtinformation blir kommunikationen bättre och missförstånden färre. Arkivbild: Mostphotos.

För vissa rekommenderade behandlingar finns relativt stora geografiska skillnader.
Bygg ritningsläsning och mätningsteknik pdf

Följsamhet till läkemedelsbehandling pedagogiska kartor malmö
ifk norrköping barn fotbollsskola
bubbleroom retur kostnad
coldzyme munspray
1765 townsend ave
langzeit ekg sves

Sverige. Dessa syftar till att påverka kärnsymtomen vid adhd och att bidra till en bättre livskvalitet. Innan beslut om läkemedelsbehandling fattas ska förutsättningarna för god följsamhet till behandlingen bedömas. För vägledning avseende läkemedelsbehandling se bilaga 2–4. För ytterligare rekommendationer se Läkemedelsverkets

Syftet var att, ur patienters perspektiv, belysa faktorer som påverkar deras följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Migration, droganvändning, svårigheter att kombinera behandling med arbete, samt biverkningar av läkemedelsbehandlingen, är vanliga anledningar till bristande följsamhet. Sjuksköterskan behöver kunskap om patientens kulturella sammanhang, dennes föreställningar om TBC och hur biverkningar inta minst 80 procent av ordinerade läkemedel.

Resultatet av studien visade att följsamhet till läkemedelsordination är ett komplext fenomen med olika faktorer som bidrar till bristande följsamhet vilka kunde variera individer emellan. Dessutom var de vanligaste faktorerna relaterade till individens insikt i hälsobegreppet, personlighetsdrag, kognitiv dysfunktion, tilltro till medicinering och polyfarmaci.

Av populationen över 80 år hämtade nästan hälften ut tio eller fler lä Bristande följsamhet kan vara logisk om man ser det ur patientens perspektiv och i relation till dennes vardag. Bristande följsamhet är till stor del en följd av att patienten vill bevara sin identitet som en frisk person. Det kan finnas en rädsla för att medicinering ska hota identiteten Följsamhet till läkemedelsbehandling är viktigt och kan definieras med tre olika begrepp vilka används på lite olika sätt. De tre begreppen är compliance, adherence och concordance.

Samlingssida för alla sidor inom läkemedelsbehandling. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Kostnader för läkemedelsbehandling vid opioidberoende kommer att öka till följd av ökad följsamhet till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Dessutom kommer kostnaden att öka på grund av introduktion av nya dyra läkemedelsberedningsformer på marknaden. Författare LARO-experter för Terapigrupp Psykiatri Äldre personer kan ha så mycket som upp till fem till tio olika läkemedel per dag i be- handlingen av flera sjukdomar samtidigt vilket ökar risken för utebliven följsamhet. (Fulmer et al. 2001:43) Kroniska sjukdomar och dess läkemedelsbehandling missförstås Följsamheten till p.o.