Zulässiger Debetsaldo-Debetsaldo, dessen Höhe niedriger oder gleich dem vereinbarten Kreditrahmen (Kontokorrentrahmen ist). lbbw.cz Value date - The reference day for the beginning or end of interest accrued on funds credited to or debited from an account.

6478

debetsaldo; debetsedel; debil; debil person; debitera; debitera för något; debitering; debiteringsbar; debitor; debridering; debriefing; I det svensk-engelska lexikonet hittar du fler översättningar.

2. The left-hand side of an account or accounting ledger where bookkeeping entries are made. 3. An entry of a sum in the left-hand side of an account.

Debetsaldo

  1. Statsvetenskap uppsala flashback
  2. Hoganas vikariebanken

Debetsaldo is een bedrag dat aangeeft dat het totale bedrag aan debetboekingen in een grootboek meer is dan het totale bedrag aan creditboekingen. Het verschilt van debetboeking. Er wordt een debetboeking gemaakt om een transactie in het grootboek te registreren. Het debetsaldo is het bedrag dat een belegger aan een makelaar. Vaak wordt de balans in verband met het huidige bedrag dat de belegger verschuldigd die wordt geplaatst op een margin account.

deb·it (dĕb′ĭt) n. 1. An item of debt as recorded in an account.

Inga debetsaldon ska tillåtas på T2S DCA-konton. Det får inte stå några medel på T2S DCA-kontot under natten. Vid affärsdagens början och 

Den hämtas från det totala belopp av tillgångar, eget kapital och skulder som registrerats i samband med slutet på räkenskapsår 1. ett debetsaldo: obestämd form: ett debetsaldos: obestämd form genitiv: debetsaldot: bestämd form: debetsaldots: bestämd form genitiv: Plural; debetsaldon: obestämd form: debetsaldons: obestämd form genitiv: debetsaldona: bestämd form: debetsaldonas: bestämd form genitiv I bokslutet 2009 bokfördes årets skatt 37 225 kr på D8910, K2510 och löneskatten 16 985 kr på D7531, K2510.

Debetsaldo

Saldo är skillnaden mellan debet och kredit på ett konto. Om debetsidan är större än kreditsidan har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kreditsaldo. Vad är ett konto? Inom bokföring och redovisning är Konto en etikett som används för att bokföra och rapportera en kvantitet av nästan vad som helst.

Saldo definieras normalt som skillnaden mellan alla debiteringar och alla krediteringar på ett konto eller i en bokföring. Vid debetsaldo är summan av  Om debetsidan är större än kreditsidan har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kredit.

Debetsaldo

Inom redovisning är debetsaldo differensen på ett konto där beloppet på debetsidan är större än beloppet på kreditsidan.
Svenska jultraditioner

Also available as App! Translations in context of "debetsaldo's" in Dutch-English from Reverso Context: Rekeningcourantkredieten zijn debetsaldo's op lopende rekeningen. En aktieägare i ett aktiebolag har ett debetsaldo på sitt avräkningskonto (2391) om 10 000 SEK som räknas som ett förbjudet lån till aktieägare.

Debetsaldo, (af lat. debet + it. saldo), saldo med overskud på debetsiden; det modsatte af kreditsaldo. For balancen gælder, at aktiverne har en debetsaldo, mens passiverne har en kreditsaldo.
Dubbdack regler

Debetsaldo fördelar kvantitativ metod
lisa ekstrom obituary
dexter saffle
källkritik till engelska
munktell actic
humana hemtjänst västerås
grossist uppsala

Look up the German to English translation of Debetsaldo in the PONS online dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Debetsaldo - …

Kreditsaldo: Beloppet på kreditsidan är större än på debetsidan. När tillgångar  Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto kallas för saldo.

Uit de leveranciersbalans blijkt dat twee leveranciers een debetsaldo vertonen. Leverancier A : 1.331 EUR debet. Deze som stemt overeen met een betaling voor 

Resultaträkning.

Konton har vanligtvis en kredit sifferkombination som  Ett debetsaldo innebär att Debet och kredit är centrala begrepp inom bokföring. Alla pengar inom ett företag registreras under två skilda poster. Debetsaldo. 3 270,00. Kortfristiga skulder. Skatteskulder. 1640 Skattefordringar.