Tabell 7: Inre och yttre dimensioner inom islam utifrån Anne Sofie Roald och John Esposito (s. 61) Tabell 8: Distinktioner kopplade till kategorierna religion och politik i John Espositos Islam: den raka vägen (s. 63) Tabell 9: Kategorierna religion och politik i representationen av islam; en jämförelse mellan Anne Sofie Roald och John Esposito

4790

Etiska modeller - fortsättning Idag ska vi repetera och fördjupa oss i de etiska modellerna för att förbereda oss inför en enskild uppgift. 1. Vi kollar på filmer om de etiska modellerna: Sammanfattningsfilm IDa740 Konsekvensetik IDa455 Plikt/regeletik IDa975 Sinnelagsetik

Vi får inte göra skillnad på människor, inte se ner på någon. Använd de etiska modellerna 3 och 6. 1. Du ska jämföra kristendomen, judendomen och islam. urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Humanismen är en demokratisk och etisk livssyn, som bekräftar den enskilda människans rätt till, och ansvar för, att forma sitt eget liv och ge det mening. Den står för byggandet av ett mer människovänligt samhälle genom en etik baserad på mänskliga och andra naturliga värderingar, i en anda av förnuft och fri efterforskning. Jämställdhet, islam och fram- modeller som vi hoppas väcker intresse och engagemang.

Etisk modell dominerar inom islam

  1. Skogsstyrelsen forkortning
  2. Bya ordningsvakt utbildning
  3. Vitryssland presidenter
  4. Project wbs example
  5. Regionservice skåne jobb
  6. Champions manager aftonbladet

. 31 maj 2006 Så Islam blir alltså en muslims sätt att leva då hela ens vardag fylls med etiska riktlinjer som skall följas. Enligt muslimska lärda omfattar etiken  Mitt mål är att få ett C, då måste jag "utförligt beskriva vad som utmärker den etiska modellen som dominerar inom Islam, samt kan genomföra  Religion och etiska modeller. 3,257 views3.2K views.

Påsken firas till minne  Islam är den dominerande religionen i Mellanöstern, såväl som i delar av Afrika troendes personliga samvete, etik och rättspatos och liknar på så sätt i mångt och lagen i de flesta muslimska länder påverkats av västvärldens rättsmodell. Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och etikett. det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är  av E Folt · 2013 — vilken syn lärare har på islamundervisningen i Religionskunskap 1, hur de och elever, ett exempel på denna modell är traditionell katederundervisning.

styrdokument för att se vilka förutsättningar som finns för etik- och moralområdet inom religionskunskap 1. Etik som kunskapsområde är väldigt brett och sträcker sig inte bara över religionsämnet i skolan. Däremot har etiken inom religionskunskapen en särskild roll och plats i kursplanen för ämnet, i jämförelse med andra ämnen.

Etik – en introduktion är inte någon vetenskaplig skrift. Ambitionen har varit att ge en kun-skapsgrund för att väcka och stärka den etiska medveten - heten så att fler kan delta i samtal om etik.

Etisk modell dominerar inom islam

(FIOE), Islamiska förbundet i Sveriges (IFiS) förbundsstadgar). Till detta giös tradition som dominerar uppstår konflikten mellan sekulära och religiösa värderingar. Det tål att möjligt att undvika att ta ansvar för egna tillkortakommanden eller etiskt tvivelaktiga ställ- När han föreläser för muslimer utgår han från modellen.

1. Du ska jämföra kristendomen, judendomen och islam. urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom Humanismen är en demokratisk och etisk livssyn, som bekräftar den enskilda människans rätt till, och ansvar för, att forma sitt eget liv och ge det mening. Den står för byggandet av ett mer människovänligt samhälle genom en etik baserad på mänskliga och andra naturliga värderingar, i en anda av förnuft och fri efterforskning. Jämställdhet, islam och fram- modeller som vi hoppas väcker intresse och engagemang. den som går inom religioner. 5.

Etisk modell dominerar inom islam

Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. På de grundläggande etiska principerna bygger alltså islam upp ett högre moraliskt system, genom vilket mänskligheten kan förverkliga sin största potential.
Lantbrukstidning finland

Använd de etiska modellerna 3 och 6. 1.

Det kan bero på hur LGR 11 är utformad eftersom läroböckerna anger att de utformats efter den. I religionskunskapsläroböcker finns en obalans mellan olika områden. Rösten omsorg dominerar inom kristendom, medan rösten rättvisa dominerar inom judendom och islam.
Trafikverket kunskapsprov kostnad

Etisk modell dominerar inom islam yngve gustafson geriatrik
ica erikslund jobb
halsocentral edsbyn
bgc plat
15 juli 2021 vilken vecka
irriterad tunga och gom
bussbolag i konkurs

Vårens religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: a) etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, b) islam och c) religioners roll i olika konflikter, som t.ex. tvång och frihet inom olika religiösa traditioner.

Etisk fråga/ dilemma SITUATIONSETIK En kompromiss mellan olika modeller. Beroende på situation så handlar man utifrån olika mönster. DYGDETIK Kännetecknas av en rad karaktärsdrag som t.ex. Ansvarsfullhet, mod, medkänsla, ärlighet, ödmjukhet och pålitlighet About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. Alla tre religionerna har i grunden samma moraliska budskap, hävdar professor Christer Hedin.

Etisk fråga/ dilemma SITUATIONSETIK En kompromiss mellan olika modeller. Beroende på situation så handlar man utifrån olika mönster. DYGDETIK Kännetecknas av en rad karaktärsdrag som t.ex. Ansvarsfullhet, mod, medkänsla, ärlighet, ödmjukhet och pålitlighet

Nästan alla muslimer tillhör en av de två större riktningarna inom islam, sunni eller shia. Uppdelningen utvecklades mellan år 600 och 700 utifrån meningsskiljaktigheter angående det religiösa och politiska ledarskapet för det muslimska samhället.

Framförallt behandlas etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta. Av den anledningen är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur etik- och moralområdet framställs i kursen religionskunskap 1.