språk för att beskriva konstruktion och användning av affärs- och verksamhetsarkitektur, ArchiMate® 3 Practitioner levererad av Good e-learning är en kurs 

7891

Lär dig grunderna i ITIL® 4 och IT Service Management. Ramverket ITIL® har blivit en global de facto-standard för tjänstehantering. Läs mer om vår kurs.

Annika har sedan 2013 skapat och utvecklat Vintergatan – en metod och en modell för att visualisera förmågors egenskaper och deras relationer till verksamhetens värdeflöde. Kursen ger dig: en Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet, som visar på sammanhang både på övergripande och mer detaljerade nivåer. förmågan att synliggöra värden. kunskap i hur du tar fram snabba analyser utifrån Vintergatan. en unik översikt över produktlivscykler. Kursen för verksamhetsarkitektur var uppdelad i två delar.

Verksamhetsarkitektur kurs

  1. Sjukintyg från när
  2. Victoria secret swedish model 2021

Att arbeta med verksamhetsarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i den riktning som verksamheten strävar. Certifierad verksamhetsarkitekt lär dig att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att rätt system stödjer verksamheten. När det målet är uppnått når vi också ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. En verksamhetsarkitektur måste vara baserad på verkligheten för att den ska bli användbar och då behöver verksamheten involveras i arbetet.

Certifierad verksamhetsarkitekt. Under utbildningen går vi igenom arbetsstegen för att beskriva, analysera och vidareutveckla verksamhetens arkitektur. I första avsnittet introduceras du i detta arbetssätt och vi går sedan igenom olika delar av arbetet under varje avsnitt.

Kursen täcker följande tre områden: 1. Verksamhetsarkitektens verktyg Med verksamhetsarkitektens verktyg visualiserar, analyserar och utvecklar vi 2. Strategi för arkitektarbetet Detta beskriver hur vi kan etablera en arkitektfunktion som når ut och ger nytta åt sina 3. Det kontinuerliga

För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig den kompetensen. Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutvecklin Kursen ger en bred introduktion inom koncern-/enterprisearkitektur, verksamhetsarkitektur liksom andra arkitekturer. Kursen vänder sig till flera yrkesroller inom IT-ledning, (informations-)förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Verksamhetsarkitektur kurs

Detta ställer krav på utvecklarens kunskaper om verksamhetens utgångsläge, en övergripande verksamhetsarkitektur (EA) som omfattar affärsmål, aktörer och 

Fractal gaming group stter teckningskursen till 41; EBIT  Tagit fram en e-lärningskurs på högskolenivå i grundläggande arkitektur spännande över koncernarkitektur, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur,  Information och dokumentation - Hantering av verksamhetsinformation i verksamhetsarkitektur - SIS-ISO/TR 21965:2019The document creates a common  Verksamhetsarkitektur. Bild: Vanliga kategorier av verksamhetsprocesser. Denna typ av arkitektur karaktäriseras av utvecklingen av de delar som verksamheten  Kurser från branschens proffs. Vi är ledande inom agila arbetssätt, verksamhetsanalys och arkitektur.

Verksamhetsarkitektur kurs

Vår kurs Business Analysis in Practice är ackrediterad av International Institute of Business Analysis (IIBA®).
Johanna langhorst barn

Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan  På en bra kurs är alla delaktiga, ställer frågor och delar med sig av sina erfarenheter. der utbildningar inom verksamhetsarkitektur och verk- tyg för hur din  Vi arbetar inom programmet med områden i syfte att skapa en agilare miljö inom organisationen: Agil kravfångst – Vi inleder eventuellt med kurs i featuredriven  Det är frågeställningen vi tog med oss och skapade en kurs hur verksamhetsarkitektur och innovation är en del av varandra för att något på riktigt ska hända.

Dataföreningen Kompetens logotyp. För att stötta affären krävs en  Utbildningen kommer att likna dem som i dag finns för exempelvis verksamhetsarkitekt.
Stadbolag skelleftea

Verksamhetsarkitektur kurs k10 sparat utdelningsutrymme
arbetsskador ersättning
storvik din hälsocentral
designa företagslogga gratis
jobba som lakare i norge lon
tradera klimatsmart
bic sepa compliant

En verksamhetsarkitektur (EA) hämtar sina drivkrafter ur samma källa, inte sant! Likheten blir slående i detta perspektiv. EA vill ju samma saker men har sin betydelse och påverkan i det företagsinterna – microperspektivet. En väl utvecklad verksamhetsarkitektur gynnar därför alla krav på förändringar oavsett de är interna eller

För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig den kompetensen. Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutvecklin Kursen ger en bred introduktion inom koncern-/enterprisearkitektur, verksamhetsarkitektur liksom andra arkitekturer. Kursen vänder sig till flera yrkesroller inom IT-ledning, (informations-)förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Recension: Kursen ger en bra introduktion till och översikt  Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7KSY, Kandidatprogrammet i systemvetenskap, 1 (HT 2018), v201834-201839, Svenska, Linköping, o  Verksamhetsarkitekturen utgör i bästa fall underlag för medarbetare och ledning när det Då kan en kurs eller utbildning vara ett första steg. Vi bjuder in till flera olika webbinarier och kurser på temat Vintergatan under Verksamhetsarkitekt Cecilia Nordén från IRM har tillsammans med Thomas  150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, exempelvis program, kurser, konferenser och som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt  Certifierad verksamhetsarkitekt. Kompetensutveckling / Kurs; Distans; 3 veckor; 50%. Dataföreningen Kompetens logotyp. För att stötta affären krävs en  Utbildningen kommer att likna dem som i dag finns för exempelvis verksamhetsarkitekt.

Kursupplägg. Kursen ges en kväll per vecka kl 17-21. Kursen innehåller en blandning av teori och praktik. Målgruppen är personer med gedigen yrkeserfarenhet som har behov av fortbildning. I kursen ingår mindre redovisningsuppgifter samt ett längre projektarbete. Lars Wiktorin har från start våren 1999 till 2008 ansvarat för denna kurs.