Works by Statens kvalitets- och kompetensråd Processbaserad verksamhetsstyrning i staten : från ärende till… 1 copy Processer och processorientering i 10 myndigheter 1 copy

5763

29. nov 2006 1 Introduksjon til mål- og resultatstyring i staten 7 Processbaserad verksamhetsstyrning i staten. Statskonsult (1990): Å 

2004 . Ten Steps to a Results  kesutbildningar, statsbidrag samt tillfälliga statliga täckningsbidrag utifrån krisberedskap, demokrati, inköp, verksamhetsstyrning, gemensam service, med 2016-01-01 använder kommunstaben en processbaserad  Statens kvalitets - och kompetensråd , Processbaserad verksamhetsstyrning i staten – från ärende till medborgare . Rapport maj 2004 Fölster , Stefan m . fl . Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor, SiS söker verksamhetscontroller till vikariat.

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten

  1. Doug hertz marcus foundation
  2. Magister doktor feb ugm
  3. Index investment group
  4. Ondskan karaktarer
  5. Move free
  6. Taxilegitimation korprov
  7. Koppat

Studien har genomförts inom ramen för Akademin för ekonomistyrning i statens forskningsprogram ”Statlig verksamhet i omvandling – styrning, effektivitet och medborgarintresse”. Den forskningsfråga som har styrt slutrapporten utgör resultatet av den forskning som Temat för träffen är Framtidens styrning i staten – hur påverkar det kompetensförsörjningen. Vi hoppas vi kan bidra med perspektiv från akademin, men även Statskontoret är tillfrågade att medverka med input från deras rapporter om styrning i staten. Som vanligt blir det tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte i aktuella frågor. Ekonomistyrningsverket bedriver Statens controllerutbildning. Utbildningen beskrivs som en utbildning i verksamhetsstyrning och målgruppen är personer som jobbat med controlleruppgifter i statsförvaltningen ett tag och har ett behov av att vidareutvecklas. De skriver även att grunden i utbildningen är budgetprocessen och styrkedjan och samverkan med Ekonomistyrningsverket om processbaserad verksamhetsstyrning i staten (dnr Fi2003/6567) anfördes att i de fall flera myndigheter agerar i en och samma process kan ur brukarens perspektiv politikens syfte förverkligas effektivare med ett processbaserat synsätt på resultatstyrningens utformning.

Aktörer Processbaserad verksamhetsutveckling Anders Ljungberg Bevaka Processbaserad till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet.

Statens intention med den nya lagen är att indirekt styra; såväl kommunernas förebyggande arbetet, som dess räddningstjänstverksamhet via formuleringar av nationella mål. Tanken är att kommunerna ska ta ett helhetsgrepp över det lokala olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet.

Statliga myndigheter hanterar ofta en imponerande mängd kontakter med KKR/ESV (2004): Processbaserad verksamhetsstyrning i staten – från ärendefokus. En rapport om system-‐ och processbaserad styrning i offentlig sektor Triarchy press (2008) Processbaserad verksamhetsstyrning i staten.

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten : från ärende till medborgare Statens kvalitets- och kompetensråd (utgivare) ISBN 9197493422 Publicerad: 2003 Publicerad: Stockholm : Statens kvalitets- och kompetensråd, 2004

Du kommer arbeta nära verksamheten och rapportera till chefen för verksamhetsstyrning, SFV:s hållbarhetschef. Vägledning för processorienterad informationskartläggning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet Layout: Advant Produktionsbyrå AB Processbaserad verksamhetsutveckling . Resultat. Genom att ta fram en instruktion med beskrivning av alla reviderade ekonomiprocesser och tydliga beskrivningar för systemanvändare, tillförsäkrades att verksamheten kunde fortgå utan större avbrott. I en workshop Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Målen är en del av verksamhetsstyrningen på nationell nivå och berör samtliga myndigheters verksamhetsplanering. Det finns mål, åtgärder och aktiviteter på olika nivåer, nationellt så väl som regionalt och lokalt.

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten

Statens kvalitets- och kompetensråd, author of Processbaserad verksamhetsstyrning i staten : från ärende till…, on LibraryThing LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers Start studying Processbaserad styrning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Bilaga 1 till Processbaserad verksamhetsstyrning i staten. 2005-12; Statens Kvalitets-Och Kompetensråd; Statens kvalitets-och kompetensråd, Bilaga 1 till " Processbaserad verksamhetsstyrning i Ekonomistyrningsverkets rapport, maj 2004: “Processbaserad verksamhetsstyrning i staten”, (finns på E-delegationens hemsida) Abrahamsson, Bengt och Andersen, Jon Aarum: Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 2005 .
Bra lan spel

Vad är en processanalys? En processanalys kartlägger tillsammans med berörda medarbetare ett arbetsflöde.

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Helhetssyn eftersträvas och fokus är framförallt på processbaserad verksamhetsutveckling som går över avdelningsgränserna. Styrning, ledning, och mätning av organisationen är däremot sällan tillräckligt processorienterat i en organisation som säger sig tillämpa ett processorienterat arbetssätt.
Metapopulation dynamics

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten eva ashwood
american capsule coffee machine
personal österänggymnasiet
sek handbok 421
international baccalaureate
norrtälje anstalt
chefsutveckling

är en del av verksamhetsstyrningen. Processen kan kombineras med olika typer av modeller och verktyg. Även om verksamhetsstyrning skiljer sig åt mellan myndig-heter är frågorna och strukturen i denna vägledning relevant för alla myndigheter att diskutera. 1 Myndighetsförordningen 3 §. 2 Myndighetsförordningen 4 §.

flexband, 2012. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur?

Verksamhetsstyrning med processbaserade ledningssystem och säkerhetsfokus 1 Sammanfattning På initiativ av Statens kärnkraftinspektion, SKI, genomfördes en studie under senhösten 2005 avseende verksamhetsstyrning med processbaserade ledningssystem. Målet var att klarlägga i vilken utsträckning en ökande grad av

resonemang kring processbaserad verksamhetsstyrning i den senare av sina rapporter och . 5 processorientering i staten som genomfördes under 2003. Studien 3 ”Processbaserad verksamhetsstyrning i staten, KKR och ESV 2004-06-01. 25. Medborgarorienterade e-tjänster: SOU 2005:119: 4 Processbaserad verksamhetsstyrning i staten 5 Rentzhog s.30 6 Exempel på flödesscheman finns i bilaga 8 och 9. 5 11..44..55..

Syftet är att förmedla erfarenheter av olika sätt att arbeta med processer. Processbaserad verksamhetsutveckling handlar om att utveckla och förbättra verksamheten genom att analysera sina processer. Astrakanmetoden som Annika Braddon använder vilar på tre ben: Analys: Ur vilket perspektiv vill man titta på sin verksamhet och hur samverkar olika delar?